Grad Visoko

Pregled novosti
30.11.2017

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima je danas upriličila prijem za predstavnike Koordinacionog odbora boračkih organizacija i udruženja Općine Visoko. Razgovarano je o saradnji Op...

Pročitajte više

30.11.2017

U sklopu svojih redovnih aktivnosti Profesionalna vatrogasna jedinica „Visoko“ (PVJ) je nastavila sa obilaskom privrednih subjekata na području općine Visoko i edukacijom njihovih uposlenika o nači...

Pročitajte više

30.11.2017

Obavještavaju se studenti pripadnici branilačke populacije da je izvršena uplata šeste rate stipendije za akademsku 2016./2017. godinu na tekuće račune krajnjih korisnika.   Služba za opću upravu...

Pročitajte više

30.11.2017

Na osnovu člana 34. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», broj 26/16), člana 33.stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Visoko, broj: 01...

Pročitajte više

30.11.2017

Općina Visoko u saradnji sa Hokejaškim klubom „Medvjedi“ Sarajevo, a u okviru manifestacije „Visočke zimske radosti“, organizuje Školu klizanja za učenike osnovnih škola. Klizanje je zabavna aktiv...

Pročitajte više

30.11.2017

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj ...

Pročitajte više

30.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

29.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

28.11.2017

Načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima nastavlja sa podjelom paketa za bebe koje su rođene u 2017. godini i njihove majke. Podsjetimo, podjela paketića je započela u okviru Manifestacije „Za...

Pročitajte više

28.11.2017

Na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), Općinsko vijeće Visoko, na 12. sjednici, održanoj 30.10.2017. godine, prilikom...

Pročitajte više

28.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

27.11.2017

U kabinetu Općinske načelnice danas je upriličen sastanak načelnice Amre Babić i njenih saradnika sa načelnicima općina Breza i Vareš, Munibom Zaimovićem i Zdravkom Maroševićem, te Adnanom Alikadić...

Pročitajte više

27.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

27.11.2017

Na osnovu člana 33. Statuta općine Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11 i 8/13), Općinska načelnica Visoko, donijela je:       ODLUKU o uslovima i načinu korištenja zajedničkih...

Pročitajte više

25.11.2017

U obraćanju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća i Akademiji povodom 25. novembra – Dana državnosti BiH, Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić je podsjetila na historijske podatke koji su vezani z...

Pročitajte više

25.11.2017

U okviru programa obilježavanja 25. novembra - Dana državnosti BiH, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Visoko i Akademija, kojoj su, pored Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, prisusto...

Pročitajte više

25.11.2017

U okviru obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, građani općine Visoko su imali priliku pogledati predstavu „B...

Pročitajte više

25.11.2017

Ceremonija obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH započela je svečanim polaganjem cvijeća na Spomen kosturnici borcima NOAR - a i na Spomen obilježju šehidima i poginulim borcima, te na S...

Pročitajte više

25.11.2017

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić i predsjedavajuci Općinskog vijeca prof. Bajro Fejzić, u društvu predsjednika NK Bosna gospodina Nermina Buce Kadrića, danas su obišli radove na glavnom teren...

Pročitajte više

25.11.2017

U povodu 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić i predsjedavajući Općinskog vijeća prof. Bajro Fejzić uputili su čestitku u kojoj stoji: ''Povod...

Pročitajte više

25.11.2017

Čast nam je pozvati Vas da prisustvujete Programu Općine Visoko povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH   Subota (25 novembar):   11:00 sati – Polaganje cvijeća -         Spom...

Pročitajte više

24.11.2017

U petak, 24. 11. 2017. godine sa početkom u 16 sati u Velikoj sali, održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Visoko. Sjednici su, pored Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, prisustvovali: 24 vi...

Pročitajte više

24.11.2017

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:         ...

Pročitajte više

24.11.2017

U okviru obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, građani općine Visoko će imati priliku pogledati predstavu „B...

Pročitajte više

24.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

24.11.2017

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja u zgradi Općine Visoko. Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da preuzmu tend...

Pročitajte više

23.11.2017

U službenoj posjeti Općini Visoko boravio je gradonačelnik Tuzle gosp. Jasmin Imamović, koji je sa načelnicom mr. sci. Amrom Babić i njenim saradnicima razgovarao o općinskom strateškom opredjeljen...

Pročitajte više

23.11.2017

U Velikoj sali Općine Visoko održana je završna javna rasprava o: Nacrtu Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu, Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu, Nacrtu odluke o izmj...

Pročitajte više

23.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

22.11.2017

U prostorijama Zavičajnog muzeja Visoko otvorena je tradicionalna, 14. po redu, manifestacija „Dani Zaima Muzaferije“, posvećena velikanu bh. glumišta. Manifestaciju su zajedno otvorili Općinska na...

Pročitajte više

22.11.2017

            PROGRAM:   Srijeda, 22. novembar   18.00 – Prijem i otvaranje manifestacije – Zavičajni muzej Visoko: Otvaranje manifestacije, obraćanje organizatora, promotora, posebnih gos...

Pročitajte više

22.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

21.11.2017

Svečano je danas bilo u naseljima Bukovik i Bulčići, gdje je Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima upriličila još jedan obilazak terena na kojima su u proteklom periodu uspješno rea...

Pročitajte više

21.11.2017

Završeni su radovi na izgradnje javne rasvjete u naselju Džindići. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova izabrana je bila firma „Elvik“ d.o.o. Srebrenik. U okviru izvođenja radova na ovoj di...

Pročitajte više

21.11.2017

  U SLUŽBENIM NOVINAMA FBiH, IZDANJE ZA SRIJEDU 15.11.2017. GODINE, OBJAVLJENI SU UKAZ I ODLUKA O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I R...

Pročitajte više

20.11.2017

U Kulturnom centru Altindağ – Visoko danas je održana konferencija „Grupe za zaštitu djece i mladih na području općine Visoko“, koja je organizovana u sklopu aktivnosti Grupe, a imala je za cilj pr...

Pročitajte više

20.11.2017

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

20.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku računarske opreme. Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuz...

Pročitajte više

20.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga - 3 LOTA i to: LOT 1 – Revizija postojeće dokumentacije sa pregledom izvedenog stanja i izrad...

Pročitajte više

20.11.2017

U Visokom će danas u vremenu od 12 do 14 sati biti održana konferencija „Grupe za zaštitu djece i mladih na području općine Visoko“, koja se organizuje u sklopu aktivnosti Grupe, a ima za cilj pred...

Pročitajte više

20.11.2017

Na osnovu člana 16. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko i odredbi Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, JU"Dom zdravlja"Visoko, donosi:   ODLUKU O poništenju ja...

Pročitajte više

20.11.2017

  Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu       OBAVJEŠTENJE         1. Preuzimanje zahtjeva za sklapanje braka i davanje uputa o potrebnoj dokumentaciji ...

Pročitajte više

20.11.2017

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima u subotu je obisla radove u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja“ Visoko Projekat „Nabavka i ugradnja PVC prozora za Javnu ustanovu „Dom zdravlja“ Vi...

Pročitajte više

20.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

17.11.2017

    KONAČNA RANG LISTA ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA     Red. br.   ...

Pročitajte više

17.11.2017

Obavještavaju se studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018. godini, da je konkursna procedura okončana. Lista...

Pročitajte više

17.11.2017

Na osnovu Sporazuma potpisanog između Općine Visoko i Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko, a u cilju utopljavanja-povećavanja energetske efikasnosti objekta „Doma zdravlja“ Visoko, Općina Visoko j...

Pročitajte više

17.11.2017

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić i predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko Bajro Fejzić, prof. u povodu 17. novembra, Međunarodnog dana studenata i srednjoškolaca, posvećenog uspomeni na praš...

Pročitajte više

17.11.2017

U Visokom će u ponedjeljak 20. novembra 2017. godine u vremenu od 12 do 14 sati biti održana konferencija „Grupe za zaštitu djece i mladih na području općine Visoko“, koja se organizuje u sklopu ak...

Pročitajte više

17.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

17.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku i montažu opreme za video-nadzor na području općine Visoko. Svi zainteresovani po...

Pročitajte više

17.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku kancelarijske opreme. Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu pr...

Pročitajte više

16.11.2017

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 29/05,81/08,22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine...

Pročitajte više

16.11.2017

Vlada FBiH usvojila je informaciju o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH za 2016. godinu u kojoj je navedeno da je najbolje rezultate s aspekta ostvarenog izvoza u odnosu na vrijednost proiz...

Pročitajte više

16.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku službenih vozila kako slijedi: LOT 1 – Nabavka terenskog vozila LOT 2 – Nabavka ...

Pročitajte više

16.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi na području općine Visoko. Pozivaju se sv...

Pročitajte više

16.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

15.11.2017

Na osnovu zahtjeva MZ Moštre za pomoć pri realizaciji projekta „Zamjena postojeće ulične rasvjete LED rasvjetom u naselju Šareni Hanovi“, Općina Visoko je putem Zaključka broj: 01/2-02-1079/17 od 2...

Pročitajte više

15.11.2017

Obavještenje o sistemskom rješavanju problema saobraćaja u mirovanju Općina Visoko je pristupila sistemskom rješavanju problema saobraćaja u mirovanju proširujući postojeće kapacitete u cilju pove...

Pročitajte više

15.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

14.11.2017

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko danas je upriličila priredbu povodom 43. rođendana ove ustanove. Svojim prisustvom priredbu je uveličala Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić, koja j...

Pročitajte više

14.11.2017

U petak, 10.11.2017. godine sa početkom u 09:00 sati započeta je realizacija Projekta deminiranja na lokalitetu Čatići 1,  površine 19.340,41 m², koji je svrstan na Listu prioritetnih zadataka za  ...

Pročitajte više

14.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

13.11.2017

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj ...

Pročitajte više

13.11.2017

U toku su radovi na zamjeni svjetiljki javne rasvjete sa LED svjetiljkama u naselju Šareni Hanovi (MZ Moštre). U prvoj fazi ugrađeno je 12 LED svjetiljki (60w marke Philips), a u narednom period...

Pročitajte više

13.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

10.11.2017

U kabinetu Općinske načelnice mr.sci. Amre Babić danas je potpisan Memorandum o saradnji između Općine Visoko i Fondacije Infohouse, koja je glavni partner mreže Account za sprovođenje aktivnosti k...

Pročitajte više

10.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

09.11.2017

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima je danas upriličila obilazak osnovnih škola i jedne srednje škole na području naše općine, gdje su u toku radovi na renoviranju. Posjećena je ...

Pročitajte više

09.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

08.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

07.11.2017

Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se trenutno realizira na području naše općine je izgradnja kružnog toka kod naplatnih kućica na samom ulazu u Visoko. Radovi na Projektu ”Re...

Pročitajte više

07.11.2017

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, Mjesnim zajednicama, Udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

07.11.2017

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim...

Pročitajte više

07.11.2017

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko te Odluke Upravnog odbora bro...

Pročitajte više

07.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

06.11.2017

Historijski Projekat za stanovnike općine Visoko, koji je kruna četverogodišnjeg rada i napora izvršne i zakonodavne vlasti na stvaranju preduvjeta za rješavanja pitanja vodosnabdijevanja za još 12...

Pročitajte više

06.11.2017

Obavještavaju se studenti pripadnici branilačke populacije da je izvršena uplata PETE rate stipendije za studijsku 2016/2017 godinu na račune krajnjih korisnika.      

Pročitajte više

06.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

06.11.2017

Obavještavaju se studenti pripadnici branilačke populacije da je u toku Konkurs za dodjelu stipendije studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2017./2018. godinu. Konkur...

Pročitajte više

04.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za fina...

Pročitajte više

03.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

03.11.2017

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić danas je sa saradnicima upriličila još jedan obilazak terena na kojima su uspješno realizirani infrastrukturni radovi. Program obilaska obuhvatio je naselja Z...

Pročitajte više

03.11.2017

Na osnovu Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Ze-Do kantona za 2016.godinu Federalnog Ministra zdravstva broj 02-37-7089/16. od 22.12.2016.godine, a u skladu s...

Pročitajte više

03.11.2017

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, fzičkim licima koja obavlja...

Pročitajte više

02.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

01.11.2017

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za zimsko održavanje u 2017.god. po lotovima i to: LOT 1 - Održavanje gradskih ulica i trotoara; LOT 2 - Održav...

Pročitajte više

01.11.2017

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati. Pauza od 10:30 do 11:00 sati. Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:   Služba za loka...

Pročitajte više

01.11.2017

  Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja općine Visoko, Općinska načelnica, raspisuje   JAVNI POZIV     privrednim društvima sa područja općine Visoko za izjašnjavanje o ...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.