Općina Visoko

15.04.2015

JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko ("Službeni glasnik općine Visoko", broj 7/07 i 6/11), r a s p i s u j e

 

                                                        JAVNI OGLAS

      za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA     

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup je poslovni prostor:

            -Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka broj 33A, Visoko, površine 25,00m² poslovnog prostora, poslovna zona I;

 

Detalje javnog oglasa pogledajte na JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

Press Općine Visoko