Grad Visoko

01.05.2015

JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA VISOKO

Komisija za raspisivanje i sprovođenje

konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta

i općinskih poslovnih prostora

 

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko ("Službeni glasnik općine Visoko", broj 7/07 i 6/11), r a s p i s u j e

 

                                                               JAVNI OGLAS

          za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA     

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup je poslovni prostor:

            -Poslovni prostor koji se nalazi u Multimedijalnom centru Prijeko, Visoko, površine 350,00m² poslovnog prostora, poslovna zona II;

 

Ostatak teksta Javnog Oglasa nalazi se OVDJE.