Grad Visoko

09.08.2019

Grad Visoko ulaže oko 500. 000, 00 KM u rekonstrukciju ulica u naselju Carica

U toku su završni radovi pred asfaltiranje ulice Carica sa početkom od spoja Rešada Kadića do spoja sa ulicom Muzaferija. Asfaltiranje je planirano danas i sutra, te je tom prilikom upriličen i obilazak navedenih radova kojem su prisustvovali predstavnici Grada Visoko.

Prilikom današnjeg obilaska gradonačelnica Babić je najavila nastavak sanacije ulica Ševulje, Muhameda Hadžiahića i Rešada Kadića, te ukratko navela o kakvim se projektima radi.

"Po prvi put u našem gradu ulice se saniraju dvoslojno. Tim putem podižemo kvalitet i standarde rekonstrukcije ulica", izjavila je Babić.

Radi se o novom, modernijem i kvalitetnijem asfaltiranju u dva sloja: donji nosivi sloj debljine 7 cm i gornji, habajući sloj debljine 5 cm projektovane površine 1. 003 m2.

 

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je Konzorcij PUD Ado-Trans d.o.o. Visoko i Termo-betond.o.o. Breza dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BAUART“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 97.636,50 KM.

U okviru ugovorenih radova izvršilo se skidanje oštećenog  asfaltnog kolovoza na cijeloj dionici dužine 157,45 m i širine cca 5,00 m. Projektom je predviđena zamjena tla u visini od 50 cm, kao i izrada drenaže od perforiranih cijevi promjera 16 cm u dužini  cijele dionice.

Izvršilo se rušenje i uklanjanje ivičnjaka sa nabavkom i polaganjem novih betonskih ivičnjaka 18/24 cm obostrano.

U toku radova uporedo se radilo na rekonstrukciji priključaka za vodovodnu mrežu od strane JKP "Visoko" d.o.o. Visoko.

Izvođenje svih radova je planirano propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.

 

 

Press Grada Visoko