Grad Visoko

05.08.2020

Uskoro postavljanje novog LED displaya u Visokom

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko provela je otvoreni postupak Javne nabavke za nabavku i ugradnju vanjskog LED displaya površine 11, 80 m2.

U toku su radovi na betoniranju temeljne stope s ugradnjom armature i ankera za novi LED display, drugi u našem gradu, koji će se nalaziti na lokaciji zelene površine na spoju ulice Bosne Srebrene i ulice Sarajevska.

Preko LED displaya građani će se moći informisati o projektima i informacijama značajnim za grad Visoko, a primarna funkcija novog Displaya je da će biti povezan sa instaliranom mjernom stanicom, kako bi se na displayu prikazivali rezultati mjerenja kvaliteta zraka i meteo podaci sa područja grada Visoko.

Projekat će se realizovati sredstvima koja je osigurao Fond za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Vrijednost Ugovora za realizaciju navedenog projekta je 29.984,88 KM.

                                                                                      

 

 Press Grada Visoko