Općina Visoko

09.12.2015

Servisne informacije za srijedu, 09.12.2015.godine

Služba za poslove Općinskog načelnika

Bolovanje

Zulejha Bajramović

 

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

Bolovanje

Sofija Damjanović

Muhidin Alibegović

 

Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj

 

Bolovanje

Belma Karavdić-Čengić

 

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Godišnji odmor

Snežana Luzar

 

Bolovanje

Suad  Kapo

 

Služba  za društvene djelatnosti

Bolovanje

Muvedeta Karavelić