Općina Visoko

06.12.2017

SERVISNE INFORMACIJE ZA SRIJEDU, 06.12.2017.

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati.

Pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

Bolovanje

Alma Ahmić

Nahida Fejzić

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Godišnji odmor

Dženeta Skopljak

Bolovanje

Nedim Smailagić

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Bolovanje

Azra Mašić

Lejla Husić

Fata Beganović

Nihada Hasanbegović

Muvedeta Karavelić

 

Služba civilne zaštite

Bolovanje

Suada Rizvanović