Grad Visoko

14.12.2018

„Čista rijeka Bosna“: Općina Visoko nastavlja saradnju u projektu i u narednoj godini

Tokom 2018.godine, u okviru prve faze projekta „Čista rijeka Bosna“, finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, realizovane su aktivnosti za poboljšanje ekološkog stanja i turističkog imidža područja u slivu rijeke Bosne. U projektu i eko kampanji bilo je uključeno 13 lokalnih uprava u slivu rijeke, među njima Općina Visoko, kao i Institut za zdravlje Zenica.

S ciljem nastavka aktivnosti danas je u Općini Visoko upriličena posjeta predstavnika partnerske grupe projekta radi  informisanja o realizovanim aktivnostima i potpisivanja Memoranduma i Sporazuma o saradnji u projektu za 2019.godinu.

Također, iskorištena je i prilika za dodjelu Certifikata o uspješnom učešću Općine Visoko u implementaciji projekta u 2018.godini koju je preuzeo pomoćnik Općinske načelnice za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, Emir Fejzović.

Projekat „Čista rijeka Bosna“ se realizuje s ciljem stvaranja boljeg ekološkog i turističkog imidža područja u slivu rijeke Bosne organizovanjem zajedničkih skupova i radionica, provedbom lokalnih akcija čišćenja, eko-turističkom kampanjom i dr.

Općina Visoko nastavlja sa uspješnom saradnjom u okviru projekta i u 2019.godini, a navedenim Memorandumom se podržava funkcionisanje povezanih aktera koji će dovesti do dugoročne održivosti ekoloških i turističkih aktivnosti.

U narednom periodu će se raditi na kvalitetnom doprinosu parmanentnoj promociji zaštite, ekološke i turističke valorizacije sliva rijeke Bosne.

 

 

Press Općine Visoko