Grad Visoko

15.12.2018

Osigurana dodatna mehanizacija za čišćenje snijega na području općine Visoko

Nakon održanog vanrednog sastanka Štaba Civilne zaštite općine Visoko i izvođača radova, puštena je u rad dodatna mehanizacija za čišćenje snijega i sniježnih nanosa.

Tokom naredna 24 sata intenzivno pristupit će se intenzivnom uklanjanju snijega sa gradskih ulica i lokalnih nerazvrstanih cesta utvrđenim ugovorom o zimskom održavanju.

Poseban akcenat je stavljen na čišćenje gradskih trotoara, budući da je pred nama nova radna i školska sedmica.

Izvođači radova: „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko, „Atlas –D“ d.o.o. Visoko i JKP “Visoko“  pristupit će onim saobraćajnicama koje nisu tretirane tokom dana.

Osnovni cilj Općine Visoko je osiguranje uslova za nesmetan saobraćaj uz maksimalnu zaštitu svih građana.

 

 

 

Press Općine Visoko