Grad Visoko

05.12.2018

Projekat „Za mame i bebe“: Oktobarsko-novembarska podjela paketa

Općina Visoko putem Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti nastavlja kontunuiranu podjelu vrijednih poklona svim porodiljama sa područja općine Visoko.

Trenutno je u toku podjela paketa za mame koje su se porodile u periodu 18.10-18.11.2018.godine.

Podsjetimo, projekat je započeo u okviru Manifestacije „Za mame i bebe“, koji je bio jedan od segmenata obilježavanja Dana općine Visoko 2017.godine, a sredstva za nabavku ovih poklona  u cjelosti su obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

 

 

 

Press Općine Visoko