Grad Visoko

14.12.2018

Zimsko održavanje na području općine Visoko – dežurni telefon

Općina Visoko je potpisala ugovore za pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja gradskih i nerazvrstanih lokalnih cesta za sezonu 2018/19. sa sljedećim izvođačima:

 - JKP “Visoko“ d.o.o. Visoko – pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja gradskih ulica

- „Atlas - D“  d.o.o. Visoko – pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja cesta na području Moštra

- „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko - pružanje usluga čišćenja i zimskog održavanja cesta na područjima: Buci i Gračanica

 

Ovim putem obavještavamo građane općine Visoko da sve eventualne probleme nastale na putnim pravcima uslijed sniježnih padavina mogu prijaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke na

 dežurni broj telefona: 061/ 361 809

kontakt osoba: Faruk Mušinbegović

 

 

 

 

 

Press Općine Visoko