Grad Visoko

07.12.2019

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima u akademskoj 2019/2020. godini

 

O B A V I J E S T

 

Grad Visoko,Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti objavljuje Konačnu listu studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendije redovnim nadarenim studentima u akademskoj 2019/2020. godini.

Konačna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba.

  

Spisak studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja Grada Visoko u akademskoj 2019/2020 godini.

( KONAČNA LISTA )

 

R.B

IME I PREZIME

FAKULTET

GODINA

STUDIJA

1.

Mlačo (Akif) Nejra

Medicinski fakultet Sarajevo

VI

2.

Pušćul (Ibrahim) Dženana

Elektotehnički fakultet Sarajevo

V

3.

Hašimović (Smail) Evelina

Fakultet za tehničke studije Travnik

V

4.

Ibrišević (Ibrahim) Edina

Fakultet za kriminalistiku Sarajevo

V

5.

Muhanović (Ismet) Melika

Internacionalni Burch Univerzitet Sarajevo

V

6.

Karavelić (Bećir ) Amina

Građevinski fakultet Sarajevo

III

7.

Hadžić (Ismail) Zlatko

Pravni fakultet Sarajevo

III

8.

Skopljak (Armin) Emin

Elektotehnički fakultet Sarajevo

IV

9.

Arnautović (Nedžad) Nermana

Filozofski fakultet Sarajevo

III

10.

Kubat (Hikmet) Nejra

Veterinarski fakultet Sarajevo

III

11.

Provalić (Nedim) Adin

Pravni fakultet Sarajevo

III

12.

Alijagić (Dževad) Nedžma

Prirodno – matematički

fakultet Sarajevo

II

13.

Alibegović (Šemsija) Nedžad

Fakultet informacijskih tehnologija Mostar

II

14.

Ajdinović (Irfad) Amina

Stomatološki fakultet Sarajevo

I

15.

Hadžalić (Husrev) Sumeja

Farmaceutski fakultet Sarajevo

I

16.

Handžić (Adnan) Emina

 Fakultet informacijskih tehnologija Mostar

I

17.

Jamaković (Nijaz) Melisa

Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo

I

18.

Dlakić (Almir) Melina

Građevinski fakultet Sarajevo

I

19.

Omanović (Hasib) Berina

Medicinski fakultet Sarajevo

VI

20.

Beganović (Samir) Adna

Stomatološki fakultet Sarajevo

VI

21.

Brotlija (Aziz) Lejla

Filozofski fakultet Sarajevo

IV

22.

Alibegović (Mirsad) Dalila

Elektotehnički fakultet Sarajevo

III

23.

Kubat (Semir) Semir

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Tuzla

III

24.

Kadić (Ahmed) Lejla

Pedagoški fakultet Sarajevo

III

25.

Ohran (Vahid) Bejana

 

Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo

III

26.

Tukulić (Sead) Mehmed

International Burch University Sarajevo

III

27.

Numanović (Elvir) Enis

Centar za poslovne studije Kiseljak

II

28.

Buljina (Anes) Harun

Medicinski fakultet Sarajevo

II

29.

Fejzić (Elmir) Hana

Fakultet informacijskih tehnologija Mostar

I

30.

Bukva (Edin) Affan

Medicinski fakultet Sarajevo

I

31.

Jamaković (Naser) Ermin

Elektrotehnički fakultet

Sarajevo

I

32.

Genjac (Senad) Kenan

Politehnički fakultet Zenica

I

33.

Omerbegović (Kemal) Amer

Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo

I

34.

Emšo (Suvad) Medina

Farmaceutski zdravstveni fakultet Travnik

I

35.

Smajlović (Mahir) Berina

 Ekonomski fakultet Sarajevo

I

 

Svi studenti koji se nalaze na navedenom spisku neophodno je da Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti ( kancelarija br. 11 ) u što kraćem roku, a najkasnije do 13.12. 2019. godine, dostave potvrde od komercijalnih banaka o broju tekućeg računa preko kojih će biti isplaćene stipendije. 

 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Grada Visoko