Grad Visoko

18.02.2020

Počela druga faza rekonstrukcije krova na KSC „Mladost”

Počela druga faza rekonstrukcije krova na KSC “Mladost”
Jučer su započeti radovi na drugoj fazi rekonstrukcije krova na Kulturno sportskom centaru“Mladost” , tokom koje će biti zamijenjen dio krova iznad svlačionice, kotlovnice i kancelarija, ukupne površine 1.000 kvadrata. 
Alternativa d.o.o Sarajevo je nakon provedenog postupka javne nabavke odabrana kao najpovoljniji izvođač radova, a sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko, u iznosu 78.451,76 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana.
Nadzor nad radovima vrši firma „SINTEZA“ d.o.o. Visoko.
Press Grada Visoko