Općina Visoko

12.01.2018

SERVISNE INFORMACIJE ZA PETAK, 12.01.2018.

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati.

Pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

Godišnji odmor

Emir Fejzović

Almir Osmanbegović

Bolovanje

Esma Sirčo

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Godišnji odmor

Mugdim Ćosović

Elma Behlulović

Suvad Efendira

Dženan Velispahić

Bolovanje

Sajma Kahriman

Emina Kalić

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Godišnji odmor

Suvad Kapo

Zilha Sirćo

Ibrahim Džudžo

Bolovanje

Lejla Husić

Fata Beganović

Kenan Avdagić

Sadžida Ganić

Diana Hadžimehanović

 

Služba civilne zaštite

Godišnji odmor

Ešref Fejzić

Sabaheta Tatarević