Općina Visoko

12.01.2019

Najava predavanja načelnice Babić na Fakultetu za upravu UNSA-e

Predavanje na temu “Proces javnih nabavki u organu lokalne samouprave - paradoksi sistema na primjeru iz prakse”, mr.sc. Amre Babić, načelnice Općine Visoko održat će se u ponedjeljak 14. januara u 17 sati na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu.

Predavanje organizira Fakultet za upravu u cilju promocije smjera Javne nabavke koji je otvoren od tekuće 2018/2019.godine.

Ovaj studijski smjer pokrenut je za studente koji su u svojoj aktuelnoj i/ili budućoj profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za usvajanje i unapređenje znanja iz oblasti planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki.

Magistar javnih nabavki je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki na kojima se traži individualni i timski rad, donošenje najznačajnijih odluka, kao i na rukovodećim poslovima.

 

Biografija

Amra Babić rođena je 16. februara 1969. godine u Visokom.Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu završila je u Visokom.

Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Finansije. Dipomirani je ekonomista sa certifikatom za samostalnog računovođu i ovlaštenog revizora.Samohrana je majka tri odrasla sina.

U toku radnog vijeka radila je kao šef računovodstva u DD „Asfaltgradnja”, direktor ogranka BBI, direktor računovodstva, financijskog i poreznog savjetovanja VGT Consulting, te je obnašala funkciju ministrice finansija ZDK.U dva mandata obnašala je dužnost vijećnice Općinskog vijeća u Visokom.Bila je član Uprave „Šehin” Banka dd Zenica, član Nadzornog

odbora „Šehin TRADE” dd Sarajevo, član Uprave Društva za reviziju Fonda odbor „SIB AR-INVEST” dd Sarajevo, član Odbora za reviziju „UNIS METAL” dd visoko.Osnivač je i član Upravnog odbora u Općinskoj organizaciji porodica šehida i poginulih boraca općine Visoko. Sudionik je niza seminara, konferencija i treninga, a neke od najvažnijih su:

-Discussion program švedskog Međunarodnog centra za lokalne demokracije (ICLD) na „lokalnim političkim liderima – jačanje žene u politici” -Discussion programa Instituta za javnu upravu (IPA) na temu „Jačanje lokalne demokracije” -IVLP programa (International Visitor Leadership Program) State Departmenta o „lokalnoj samoupravi i gospodarskom razvitku” -Representatives BiH u Crnoj Gori na konferenciji posvećenoj ženskom poduzetništvu na temu „moć žena” -Učesnica svjetske konferencije u Kuvajtu na temu „uloga žena u dobrotvornom radu”

Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, od kojih su najvažniji:

-Fondacija CURE- podržati projekt „Osnaživanje žena u političkom životu u Bosni-101 razlog” -Europski pokret – „Najevropljanka BiH 2014. godine” -Europski pokret – priznanje za aktivnu društvenu i političku participaciju žena -Unija Općina Turske i Tika – priznanje za sudjelovanje u istraživačkom programu na temu „zapošljavanje i zbrinjavanje otpada / recikliranje projekata u lokalnim zajednicama”

Trenutno obnaša funkciju načelnice Općine Visoko na koju je prvi put izabrana na Lokalnim izborima u oktobru 2012. godine. Na Lokalnim izborima 02. oktobra 2016. godine ubljedljivo pobjeđuje sve protukandidate sa 12.949 glasova i osigurava novi mandat za period 2016-2020. godina.

 

Fakultet za upravu Univerziteta u Sarajevu

 

Press Općine Visoko