Grad Visoko

24.01.2020

Najava 6.sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 6.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

 

31.01.2020. godine (petak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

 

sa sljedećim 

D N E V N I M   R E D O M

 

1.   Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko

 

2.   Nacrt statuta Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 

3.   Prijedlog odluke o administrativnim taksama Grada Visoko

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

 

4.   Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine          stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2020.godinu

      IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

 

5.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

      IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

 

6.   Prijedlog odluke o i zmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada 

       za pogodnost korištenja i uređenja gradskog i ostalog građevinskog  zemljišta na                 području Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

 

7.    Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za                     utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog                 zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog  građevinskog zemljišta  na                   području    Grada Visoko

       IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

 

8.    Prijedlog odluke o  dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine             označene kao  k.č.1613/E2 KO Visoko

       IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef Odsjek za imovinsko-pravne,geodetske poslove i               katastar nekretnina   

                                                     

9.  Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2019.godinu

     IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 

10.   Vijećnička pitanja i inicijative

 

 

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/0i8j40tkbya5iv6/AABW3uWqhUAlQPx7zcFFIjK7a?dl=0

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

 

28.01.2020.

15:30

2.

Komisija za društvene djelatnosti

 

28.01.2020.

16:00

3.

 Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

 

29.01.2020.

15:30

4.

       Komisija za statut i propise                                                                                                             

29.01.2020.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

 

Press Grada Visoko