Grad Visoko

27.01.2020

Udruženje građana „Sretna šapa“ Visoko odabrano za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Visokog za 2020. godinu

U skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, Grad Visoko je na osnovu provedenog Javnog poziva za iskaz interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Visokog objavljenog dana 08.01.2020. godine, donio Odluku o izboru Udruženja građana „Sretna šapa“ Visoko, te će sa istim zaključit Sporazum o uklanjanju i zbrinjavanju pasa lutalica u Visokom.

Press Grada Visoko