Grad Visoko

12.07.2019

Održan prvi sastanak radnog tijela za izradu Strategije prema mladima

Grad Visoko u saradnji sa Institutom za razvoj mladih "KULT", uz finansijsku podršku organizacije World Vision International, pokrenuo je proceduru izrade dokumenta "Strategija prema mladima za period 2020-2023.g."

Sastanku su prisustvovali članovi radnog tijela kojeg čine uposlenici Gradske uprave Visoko, predstavnici obrazovnih institucija, javnih ustanova, PU Visoko, nevladinih omladinskih organizacija, te predstavnici Instituta za razvoj mladih "KULT".

Cilj izrade Strategije je utvrđivanje programskih ciljeva djelovanja prema mladima sa područja grada Visoko koji uključuju definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije.

 

 

Press Grada Visoko