Grad Visoko

18.07.2019

U Visokom montirana fiksna automatska mjerna stanica za praćenje kvaliteta zraka

Grad Visoko u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK instalirao je fiksnu stanicu za mjerenje kvaliteta zraka na području grada. Mjerna stanica je locirana u blizini MSŠ “Hazim Šabanović”, a danas je u prisustvu predstavnika Grada Visoko, Instituta Kemal Kapetanović Zenica i izvođača radova i zvanično puštena u rad.

Kantonalnim ekološkim planom (KEAP) ZDK utvrđena je potreba za mjerenjem kvaliteta zraka na području grada Visoko, stoga je krajem prošle godine Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK provelo postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fiksne automatske stanice za mjerenje kvaliteta zraka kojom upravlja Institut „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici.

Osnovna uloga fiksne mjerne stanice je ocjena stanja kvaliteta zraka u cilju sagledavanja opće izloženosti stanovništva, vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranja vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka.

“Ova stanica je veoma značajna za grad Visoko s obzirom na probleme koje imamo kada su u pitanju emisije zagađujućih tvari iz postrojenja privrednih subjekata. U narednom periodu, zajedno sa Institutom Kemal Kapetanović Zenica, omogućit ćemo da podaci ove mjerne stanice budu dostupni i Hidrometeorološkom zavodu BiH”, izjavio je Emir Fejzović, pomoćnik gradonačelnice za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

Stanica će istovremeno mjeriti sljedeće parametre: PM10 (čvrste čestice prečnika ispod 10um, H2S (sumporovodik), SO2 (sumpordioksid), O3(ozon), brzinu i smjer vjetra, temperaturu, relativnu vlažnost, atmosferski pritisak, solarno zračenje, što znači da ova stanica, pored mjerenja polutanata, mjeri i meteorološke parametre i to senzorima instaliranim na stubu visine 10 metara.

Dimenzije stanice su 3.0 x 2.4 m x 2.2 m. 

Stanica je pod video nadzorom.

Kontejner je postavljen na betonskim temeljima unutar zaštitne ograde koje je izradio ponuđač na osnovu projektne dokumentacije.

Vrijednost neophodne opreme iznosi 250 000 KM, a sredstva za njegovu nabavku obezbijedilo je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK-a.

 

 

Press Grada Visoko