Grad Visoko

19.07.2019

Ugradnja betonskih ivičnjaka u ulici Križ - asfaltiranje počinje sljedeće sedmice

Nakon završetka radova na dovozu, nasipanju i valjanju tampona u ulici Križ, uslijedili su radovi na polaganju betonskih ivičnjaka. 

Naredne sedmice planirano je asfaltiranje ulice asfaltom BNS 22, u sloju debljine 7 cm.

Podsjećamo, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji ulice Križ.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je Konzorcij PUD Ado-Trans d.o.o. Visoko i Geo-put d.o.o. Maglaj, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BAUART“ d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbjeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 77.805,00 KM.

Svi ugovoreni radovi se izvode prema utvrđenoj dinamici i propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

 

 

 

 

Press Grada Visoko