Grad Visoko

15.07.2019

Usvojena Marketing strategija turizma Grada Visoko za period 2020-2024.

Turističko vijeće Grada Visoko na sjednici održanoj 12.07.2019. godine usvojilo je Marketing strategiju turizma Grada Visoko za period 2020-2024. godine.

Marketing strategija turizma Grada Visoko objedinjuje elemente destinacijskog marketinga, te predstavlja metodološki utemeljen i sadržajno zaokružen dokument koji određuje ne samo strateška uporišta, već i razrađuje niz međusobno povezanih operativnih aktivnosti neophodnih za uspješnu tržišnu komercijalizaciju složenog sistema turističkih proizvoda koje ovaj prostor ili već nudi, ili koje tek treba razviti i plasirati na turističko tržište u sljedećem srednjoročnom periodu (do 2024. godine).

Fokusirajući se na potrebu unaprjeđenja imidža brenda Grada Visoko kao turističke destinacije, povećanja turističke potražnje, te povećanja turističke potrošnje, ovim strateškim dokumentom se:

  • oblikuje marketinška vizija te definišu strateški i operativni marketing ciljevi,
  • postavljaju osnovne marketinške strategije brenda, ciljnih tržišta i portfolija turističkih proizvoda,
  • definišu aktivnosti promocije i unaprjeđenja prodaje.
Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti 
Press Grada Visoko