Grad Visoko

23.06.2017

Obavijest o devetoj sjednici Općinskog vijeća Visoko

Obavještava se javnost da će se 9. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati:

29.06.2017. godine (četvrtak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati,

sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M

 

  1. 1.      Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 

  1. 2.      Informacija o stanju i poslovanju privrede i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

  1. 3.      Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Mugdim Ćosović, šef Odsjeka za komunalne poslove i zaštitu okoline

 

  1. 4.      Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti
  • PrijedlogOdlukeoutvrđivanjujavnoginteresaradiizgradnjemostaprekorijekeBosneunaselju Čekrekčije
  • PrijedlogdopunskogRješenjanaRješenjeSkupštineOpštineVisoko, broj: 03/3-475-159/90 od 26.06.1990 godineododjelizemljištaKoljenović Alijiidrugim

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

  1. 5.      Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

27.06.2017.

15:00

2.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

28.06.2017.

15:30

3.

Komisija za statut i propise

28.05.2017.

16:00

 

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, s.r.

 

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/76wm25rvrred028/AABrccnHpTVZHd6a2rRtAZULa?dl=0