Grad Visoko

23.06.2017

Puštena u rad javna rasvjeta u MZ Topuzovo Polje

Općina Visoko uspješno je okončala sve radove na izgradnji javne rasvjete u naseljima: Dubrave, Srhinje, Kahve, Potnjik i Tokmići. Javna rasvjeta u MZ Topuzovo Polje  je od danas puštena u funkciju i na raspolaganje mještanima. Izgradnja javne rasvjete se odvijala u tri faze, prva i druga faza u 2016. godini, a treća faza u 2017. godini.

U toku prve faze izgradnje javne rasvjete u MZ Topuzovo Polje postupkom javne nabavke za izvođača radova izabrana je firma „SES“ d.o.o. Ukupna vrijednost radova na izgradnji rasvjete iznosila je: 56.432,61 KM sa PDV-om.

Za drugu fazu izgradnje javne rasvjete u MZ Topuzovo Polje postupkom javne nabavke za izvođača radova izabrana je firma „ELVIK“ d.o.o. Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji javne rasvjete u ovoj fazi iznosila je: 35.378,93 KM sa PDV-om.

U završnoj trećoj fazi izgradnje javne rasvjete izvođač radova je bila firma „ELVIK“ d.o.o. Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji javne rasvjete u trećoj fazi iznosi: 71.432,24 KM sa PDV-om.

Radovi obuhvaćeni I, II i III fazom u cijelosti su finansirani iz budžeta Općine Visoko za 2016. i 2017. godinu.

Ukupno, Općina Visoko je iz budžeta za 2016. i 2017. godinu za realizaciju projekta izgradnje javne rasvjete u MZ Topuzovo Polje izdvojila 173.070,03 KM, što uključuje sufinansiranje priključaka u iznosu od 5.000,00 KM i izgradnju javne rasvjete na regionalnoj cesti od ulaza u Prevent do podvožnjaka autoceste u Muhašinovićima u iznosu od 4.826,25 KM.

Radovi su se odvijali nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. U okviru ugovorenih radova ugradilo se 143 betonska stuba, 12.540 m samonosivog napojnog kabla, 278 rasvjetnih tijela, 19 LED svjetiljki i 6 ormara javne rasvjete.

 

Press Općine Visoko