Grad Visoko

23.06.2017

Servisne informacije za petak, 23.06.2017.

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati.

Pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:

 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Bolovanje

Muvedeta Drugović

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

Bolovanje

Alma Ahmić

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Bolovanje

Sajma Kahriman

Fadila Piknjač

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Godišnji odmor

Nermina Pinjagić

Bolovanje

Diana Hadžimehanović

Muvedeta Karavelić