Grad Visoko

30.06.2017

Servisne informacije za petak, 30.06.2017.

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati.

Pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:

 

 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Godišnji odmor

Dženita Begić

Bolovanje

Muvedeta Drugović

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

Bolovanje

Alma Ahmić

Aida Alibegović

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Godišnji odmor

Dženan Velispahić

Bolovanje

Emina Kalić

Hajra Hadžimehmedagić

Sajma Kahriman

 

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Godišnji odmor

Maid Plavčić

Mediha Sirćo

Mirha Omanović

Adnan Memić

Bolovanje

Sadžida Ganić

 

Služba civilne zaštite

Suada Rizvanović