Grad Visoko

09.06.2017

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti - Obavještenje

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu će održati Dan otvorenih vrata u Visokom, 13.06.2017. g. u 13 sati, Velika sala Općine Visoko.

Pozivaju se maturanti sa područja općine Visoko i svih susjednih općina da prisustvuju ovom skupu, jer je to mjesto gdje budući ekonomisti mogu steći realnu sliku o studijskim programima i vannastavnim aktivnostima koje nudi Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Dodatni podaci:

 

Slika TekstaSlika 1Slika 2