Grad Visoko

29.06.2017

U toku je deveta sjednica Općinskog vijeća Visoko

Obavještava se javnost da je u toku 9. sjednica Općinskog vijeća Visoko, u Velikoj sali Općine, sa slijedećim:

 

                  D N E V N I M   R E D O M

                                1.      Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Visoko

                               2.      Informacija o stanju i poslovanju privrede i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

                        3.      Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Mugdim Ćosović, šef Odsjeka za komunalne poslove i zaštitu okoline

                        4.      Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

  • Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje mosta preko rijeke Bosne u naselju Čekrekčije
  • Prijedlog dopunskog Rješenja na Rješenje Skupštine Opštine Visoko, broj: 03/3-475-159/90 od 26.06.1990 godine o dodjeli zemljišta Koljenović Aliji i drugim

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

                        5.      Vijećnička pitanja i inicijative

 

Sjednici prisustvuju 24 vijećnika, pomoćnici načelnice Općine Visoko, šefovi Odsjeka, Općinski pravobranilac, te mediji. Prisutna je i Lejla Hadžimehmedagić ispred Naše stranke.

 

Press Općine Visoko