Grad Visoko

11.06.2019

Edukativne bojanke „Briga o psu“ podijeljene prvačićima i predškolcima sa područja Visokog

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Grada Visoko i Fondacije Dog’s Trust potpisanog u martu tekuće godine, kojim se Grad Visoko, između ostalog, obavezuje na jačanje kapaciteta na polju edukacije školske djece, danas su predstavnici Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pristupili podjeli promotivno - edukativnog materijala djeci najmlađeg školskog uzrasta sa područja Visokog.

Promotivno-edukativni materijal u vidu bojanki (uz bojice) obezbijedila je Fondacija Dog's Trust, a podijeljen je učenicima prvih razreda OŠ “Kulin Ban” Visoko, OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje, OŠ “Safvet- beg Bašagić” Visoko i djeci JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko.

Cilj navedenih aktivnosti je podučavanje djece o sigurnom postupanju sa psima, o psu kao životinji – njegovim potrebama, osobinama, te o važnosti odgovornog vlasništva pasa i adekvatnog ophođenja prema psima.

 

 

Press Grada Visoko