Grad Visoko

27.06.2019

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa Fonda zaštite okoline ZDK za 2020.g.

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenju ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018.godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke raspisuje:

 

JAVNI POZIV

 

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga

Programa Fonda zaštite okoline ZDK za 2020. god.

(projekti i srodne aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša)

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je pristupila izradi Prijedloga Programa Fonda zaštite okoline ZDK iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g. (projekti i srodne aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša).

 

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA FONDA ZAŠTITE OKOLINE ZDK ZA 2020.god. (projekti i srodne aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša)

 

a) Pravo predlaganja projekata za izradu Prijedloga Programa Fonda zaštite okoline ZDK za 2020.god.

(projekti i srodne aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša) imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, općinske službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

 

b) Eliminatorni uslov za predlaganje projekata za izradu Prijedloga Programa Fonda zaštite okoline ZDK za 2020.god. (projekti i srodne aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša) jeste da predlagač za predloženi projekat posjeduje urednu projektno-tehničku dokumentaciju (revidovan Glavni projekat) i potrebna odobrenja.

 

c) Maksimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 10.000,00 KM.

 

III NOSIOCI AKTIVNOSTI

Glavni nosilac aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu Prijedloga Programa Fonda zaštite okoline ZDK za 2020.god.(projekti i srodne aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša)

 

IV KRITERIJ

Koordinacijski tim za izradu Prijedloga Programa Fonda zaštite okoline ZDK za 2020.god. odlučivat će isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada Visoko, te koji ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:

- Stepen povoljnog uticaja na okoliš i održivost projekta

- Usklađenost projekta sa Strategijom razoja Općine Visoko 2015- 2021

- Stepen u kojem projekat zadovoljava potrebe zajednice

- Projekat je već započet

- Obezbjeđenje sredstava od strane korisnika u odnosu na ukupno potrebnu finansijsku konstrukciju

 

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

 

V I Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu Prijedloga Programa Fonda zaštite okoline ZDK za 2020.god. mogu preuzeti na slijedećim adresama:

 

- u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

- u prostorijama Odsjeka za komunalne poslove i zaštitu okoline Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija br. 21

- u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.

 

V II  Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 12.07.2019. g. do 15:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

 

V III Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.

 

V IV Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za komunalne poslove I zaštitu okoline, na broj telefona 032 732 560 putem e-maila ler@visoko.gov.ba ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija broj 23.

 

Prilog: Obrazac - Zahtjev za kandidovanje projekta u Program Fonda zaštite okoline ZDK iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g.