Grad Visoko

27.06.2019

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za Izradu projektno-tehničke dokumentacije iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g.

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupaka javnih nabavki i izvršenju Ugovora broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018. godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga za Izradu projektno-tehničke dokumentacije

iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g.

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je Izrada projektno-tehničke dokumetacije iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu, a kojem je pristupila Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

 

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PRIJEDLOGA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZ BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2020. GODINU.

 

a) Pravo apliciranja za Izradu projektno-tehničke dokumentacije iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu imaju sve mjesne zajednice sa područja Grada Visoko.

 

b) Eliminatorni uslovi za predlaganje prijedloga za Izradu projektno-tehničke dokumentacije iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu jeste da predlagač posjeduje izrađen projektni zadatak koji je sastavni dio obrasca prijave, dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima i da se iz jedne mjesne zajednice može dostaviti maksimalno dva projektna zadatka.

 

c) Uslov za predlaganje prijedloga za Izradu projektno-tehničke dokumentacije iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g. jeste obezbjeđenje sredstava od strane korisnika u odnosu na ukupno potrebnu finansijsku konstrukciju.

 

III NOSIOCI AKTIVNOSTI

Glavni nosilac aktivnosti je Komisija imenovana od strane općinske načelnice iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu.

 

IV KRITERIJ

Komisija imenovana od strane gradonačelnice iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu odlučivat će isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada Visoko, te koji ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

- Stepen u kojem projekat zadovoljava potrebe zajednice,

- Izrađen projektni zadatak,

- Projekat smanjuje tekuće budžetske troškove,

- Projekat je povoljan za životnu sredinu,

- Usklađenost sa Strategijom razvoja Općine Visoko od 2015. do 2021. godine.

 

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

 

V I Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu Transfera za radove u mjesnim zajednicama iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu mogu preuzeti na slijedećim adresama:

- u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke,

- u prostorijama Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija br. 21,

- u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.

 

V II Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 12.07.2019. godine do 15:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

 

V III Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.

 

V IV Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, na broj telefona 032 732 516, putem e-maila ler@visoko.gov.ba ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija broj 21.

 

Prilog: Zahtjev za kandidovanje prijedloga za Izradu projektno-tehničke dokumentacije iz Budžeta Grada  Visoko za 2020. godinu