Grad Visoko

27.06.2019

Javni poziv za sufinansiranje utopljavanja objekata (škole i javne ustanove)

Na osnovu člana 9. Stva (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenja ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018. godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj,komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke raspisuju:

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje utopljavanja objekata

(škole i javne ustanove)

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline i javne nabavke je pristupila izradi prijedloga sufinansiranja utopljavanja objekata (škole i javne ustanove)

 

 

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA SUFINANSIRANJE UTOPLJAVANJA OBJEKATA (škole i javne ustanove)

a) Pravo predlaganja projekata za sufinansiranje utopljavanja objekata imaju predstavnici škola i javnih ustanova.

 

b) Eliminatorni uslov za predlaganje projekata sufinansiranje utopljavanja objekata (škole i javne ustanove) jeste da predlagač za predloženi projekat posjeduje cetrifikat o energetskom pregledu i potrebna odobrenja.

 

c) Maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti za predlagani projekat je 20.000,00 KM.

 

d) Uslov za predlaganja projekata sufinansiranja utopljavanja objekata (škole i javne ustanove) jeste da je projekat u skladu sa Strategijom razvoja Općine Visoko 2015 - 2021.

 

 

III NOSIOCI AKTIVNOSTI

Glavni nosilac aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu prijedloga sufinansiranja utopljavanja objekata

 

IV KRITERIJ

Koordinacijski tim za izradu prijedloga prijedloga sufinansiranja utopljavanja objekat odlučivat će isključivo o projektima koji ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:

- Predmet javnog poziva su projekti koji se odnose na javne objekte/zgrade

- Proveden energetski audit za zgrade koje su predmet prijave, a za koje je prema Uredbi o proveđenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata (”Službene novine F BiH, broj: 87/18) predviđena obaveza provođenja energijskog audita

- Predmjer i predračun radova za predloženi projekat

- Socijalno-obrazovna namjena zgrade

- Ekonomski značaj (moguće veće uštede energije za ista finansijska sredstva očekivana ušteda kWh za investirani KM – dokaz iz energijskog audita)

 

 

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

V I Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu sufinansiranja utopljavanja objekata (škole i javne ustanove) mogu preuzeti na slijedećim adresama:

- u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline i javne nabavke

- u prostorijama Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija br. 21

- u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.

 

V II Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 12.07.2019. g. do 15:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline i javne nabavke.

 

V III Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.

 

V IV  Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, na broj telefona 032 732 516, putem e-maila ler@visoko.gov.ba ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija broj 21.

 

Prilog: Zahtjev za kandidovanje prijedloga za Sufinansiranje utopljavanja objekata (škole i javne ustanove) iz Budžeta Grada  Visoko za 2020. godinu