Grad Visoko

12.06.2019

Od ponedjeljka, 17. juna, počinju završni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju ulice Mladih Muslimana

S ciljem rješavanja velikog problema plavljenja stambenih objekata u kompletnom naselju Hadžijina voda, do kojeg je dolazilo uslijed obilnijih kišnih padavina, Grad Visoko putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pokrenuo je projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Mladih Muslimana.

Nakon što je prošle godine urađena projektna dokumentacija, položen je dio rasteretnog kolektora za oborinske vode i fekalni kolektor od rijeke Bosne do parkinga Doma Zdravlja.

Od februara do maja tekuće godine okončani su radovi na polaganju cijevi fekalne i oborinske kanalizacije, kao i radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, nakon čega su trebali uslijediti radovi na postavljanju slivnika, asfaltiranju prokopa i parkinga, kao i asfaltiranju pješačkog prelaza u naselju Luke.

Komisija za prijem izvedenih radova, formirana od strane koordinatora - Grada Visoko i gradonačelnice Babić, ustanovila je da nisu izvedeni radovi na zamjeni slivnika i da nije izvršeno asfaltiranje prelaza preko regionalnog puta, parking prostora i dijela pješačke staze u naselju Luke. U projektnoj dokumentaciji po kojoj su se izvodili radovi postojalo je niz manjkavosti, tako da su dubine iskopa fekalne kanalizacije bile veće nego projektovane, što je dovelo do povećanja obima radova, a samim tim i većeg utroška sredstava iz Ugovora.

Na osnovu zapisnika sa održane sjednice Komisije u kojoj stoji da izvedeni radovi prelaze količine koje su u predračunu ugovorenih radova, gradonačelnica Babić je uputila zahtjev resornom ministarstvu Vlade ZDK za odobrenje naknadnih sredstava za okončanje radova, što je naposlijetku nadležno Ministarstvo i odobrilo.

Radovi na zamjeni slivnika, asfaltiranju prelaza preko regionalnog puta, parking prostora i dijela pješačke staze u naselju Luke započet će u ponedjeljak, 17.6.2019. godine. Izvođač navedenih radova je  "Mušinbegović gradnja" d.o.o. Visoko.

Nakon radova na ugradnji slivnika, asfaltiranju regionalnog puta, parking prostora kod Doma zdravlja i pješačke staze u naselju Luke, nastavit će se radovi na asfaltiranju i ugradnji ivičnjaka u kompletnoj ulici Mladih Muslimana, koji su obuhvaćeni Ugovorom između Grada Visoko i najpovoljnijeg ponuđača, firme “Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko.

Ukupna vrijednost radova iznosi 68. 219, 62 KM sa PDV-om.

Sredstva su u cjelosti obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2018.godinu.

 

 

 

Press Grada Visoko