Grad Visoko

10.06.2019

Poticanje poljoprivredne proizvodnje - podrška proizvođačima maline

Obavještavaju se proizvođači maline da je Uputstvom o poticanju poljoprivredne proizvodnje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu predviđena podrška u iznosu do 0,25 KM/kg.

Minimalna predata količina maline je 700 kg.

Podrška je predviđena samo za proizvođače koji imaju zaključen ugovor sa otkupljivačima čije je sjedište u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

 

Press Grada Visoko