Grad Visoko

12.06.2019

U toku betoniranje temelja i izrada šipova na mostu Monjare u naselju Liješeva

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je provela postupak javne nabavke za izgradnju mosta u naselju Liješeva.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač odabran je Konzorcij „Špic beton“ d.o.o. Zenica i "Porobić" d.o.o. Zavidovići, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BAUART“ d.o.o. Visoko.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 248.370,31 KM sa PDV-om.

Trenutno se izvode radovi na betoniranju temelja stubova i izradi šipova dubine 12 metara.

Prilikom izgradnje utrošit će se ukupno 31.930 kg armature i 135 m3 betona. Uradit će se hidroizolacija, nasipanje tamponom pristupnog puta i asfaltiranje mosta.

Završetkom izgradnje mosta poboljšat će se sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

 

 

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko