Grad Visoko

30.06.2020

PRIJEM VOLONTERA: KONAČNA RANG LISTA

KONAČNA RANG LISTA

ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

Red.

br.

 

Ime i prezime kandidata

Ukupno ostvareni bodovi

Diplomirani pravnik, bachelor prava

1.

Grcić - Emšo Evelina

55,50

2.

Imamović Berina

55,00

Izabrani su kandidati zaključno sa  red.br.2

Diplomirani ekonomista, bachelor  ekonomije

1.

Salkić Nedžma

51.00

2.

Valjevac Jasmina

68.00

Izabrai su kandidati zaključno sa red.br.2

Diplomirani socijalni radnik, bachelor socijalnog rada

1.

Džakovac Amela

63.00

2.

Hadžić Neira

57.50

3.

Fišek Fatima

56.50

Izabrani kandidati zaključno sa red.br.1

Diplomirani inžinjer građevinarstva

1.

Ibrišević Amina

58,50

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1

Bachelor uprave

1.

Alibegović Berina

48.00

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1

Bachelor inženjer mašinstva

1.

Begić Midha

66.1

2.

Provalić Harun

63

3.

Hajduković Adelisa

55.5

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1

Bachelor ekonomike poljoprivrede i prehrambene industrije

1.

Begić Lejla

57,50

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1

Bachelor geodezije

1.

Alibegović Melika

58.90

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1

Bachelor filozofije

1.

Kapetanović Irhad

50,60

Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1

Visoko, 30.06.2020.godine 

Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera