Grad Visoko

26.06.2020

Završena realizacija projekta “Izgradnja javne rasvjete Dobrinje”

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je završila realizaciu projekta “Izgradnja javne rasvjete Dobrinje”. Grad Visoko je izvršio izradu projektne dokumentacije i uz sve potrebne saglasnosti uspješno realizovao navedeni projekat u ugovorenom roku.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač odabrana je firma “ELVIK” d.o.o. Srebrenik, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila firma “Perspektiva - inženjering” d.o.o.Visoko.

U okviru ugovorenih radova za projekat “Izgradnja javne rasvjete Dobrinje” ugrađeo je 10 armirano-betonskih stubova, 13 LED ravjetnih tijela jačine 90 W, 600m napojnog kabla, kao i ormar za napajanje i upravljanje javnom rasvjetom.
Prilikom izvođenja projekta korištene su visokoefikasne LED svjetiljke, s efikasnošću 118lm/W i garatmim rokom od 5 godina. Svjetiljke posjeduju CE i ENEC certifikate, koji dokazuju usklađenost proizvoda sa evropskim standardima.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbjeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu. Vrijednost ugovorenih radova za “Izgradnju javne rasvjete Dobrinje” iznosila je 29.862,98 KM sa PDV-om,

Osnovna funkcija cestovne rasvjete je osiguranje minimalne propisane vrijednosti osvjetljenja ceste, ravnomjerne rasvjetljenosti te smanjenje efekta blještanja farova.

Očekuje se da će realizacija ovog projekta poboljšati cjelokupni ambijent, kao i povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.