Općina Visoko

16.05.2018

UPRILIČENA STUDIJSKA POSJETA GRUZIJSKE DELEGACIJE OPĆINI VISOKO

U okviru zajedničkog projekta OSCE-a i UNHCR-a o apatridiji koji je započet još od 2016.godine, danas je upriličena studijska posjeta gruzijske delegacije općinskom matičnom uredu radi razmjene pozitivne prakse o Romima i apatridiji.

GRUZIJSKA DELEGACIJA19

Pomoćnica Općinske načelnice, Edina Ahmetović, i ostali predstavnici Službe za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu sa predstavnicima Omladinske romske inicijative, ugostili su učesnike trodnevne posjete (15 – 17.maj), koji su imali cilj pribaviti informacije o zakonodavstvu i praksi koji regulišu problematiku manjina u općini Visoko.

Informisali su se o pravima i uslugama koji su dostupni romskom stanovništvu i apatridima.

Pomoćnica Općinske načelnice poželjela je gostima dobrodošlicu i iskazala zahvalnost UNHCR-u zbog ove posjete. Ahmetović je izjavila kako zahvaljujući odličnom radu matičara, saradnjom sa „Centrom za socijalni rad“ Visoko i Omladinskom romskom inicijativom ne postoje neriješeni predmeti vezani za romsku manjinu na području naše općine. Ova posjeta je korisna i služi za razmjenu dobre prakse i učenje jednih od drugih o rješavanju problema aptridije.

GRUZIJSKA DELEGACIJA20

Na području općine Visoko, prema posljednjem popisu, živi oko 986 stanovnika romske nacionalnosti.

Općina Visoko odlično sarađuje sa romskom populacijom kada su u pitanju evidencije u matičnim knjigama. Tokom sastanka, pomoćnica Općinske načelnice je ukratko prezentovala rad Službe za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu. Navela je kako je do 2014.godine izvršena digitalizacija svih matičnih knjiga koja se sačinjavala od dvijestotinehiljada unosa kojom je omogućeno lakše ostvarivanje građanskih prava.  

Sastanku je prisustvovala i direktorica JU „Centar za socijalni rad“ Visoko, Aida Zerdo, koja je posebno naglasila problem naknadnih upisa u školu djece romske nacionalnosti.

Službenici Općine Visoko su dobro upoznati sa praksama vezanim za apatride/romsku populaciju. Identifikacija apatrida i dalje ostaje izazov, jer je samoinicijativno obraćanje nadležnim državnim agencijama i dalje jedina identifikacijska metoda. 

 

Press Općine Visoko

 

VIŠE FOTOGRAFIJA KLIKOM OVDJE