Grad Visoko

17.05.2019

UPLAĆENA DRUGA RATA STIPENDIJA ZA NADARENE STUDENTE

Obavještavaju se studenti sa područja Grada Visoko koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene studente u akademskoj 2018/2019. godini, da je uplaćena druga rata stipendija na tekuće račune krajnjih korisnika.

Press Grada Visoko