Grad Visoko

22.05.2020

Izmjene programa obilježavanja Dana šehida u Visokom

Na osnovu člana 3. Odluke o utvrđivanju i načinu obilježavanja značajnih datuma za općinu Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 1/08), a uz konsultacije sa Koordinacionim odborom boračkih organizacija i udruženja Grada Visoko i Medžlisima Islamske zajednice Visoko i Gračanica, zbog uslova prouzrokovanih pandemijom koronavirusom COVID 19, uvažavajući naredbe i preporuke nadležnih organa
, Gradonačelnica Visokog ,donosi

I Z M J E N E P R O G R A MA
obilježavanja Dana šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata - Drugi dan Ramazanskog bajrama, 25.05. 2020. godine

Dan šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata - Drugi dan Ramazanskog bajrama, obilježit će se u ponedjeljak, 25.05.2020.godine, sa slijedećim aktivnostima:

ponedjeljak, 25. maj 2020. godine

I

10:00 sati
- SPOMEN OBILJEŽJE ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA GRADA VISOKO
- DELEGACIJA GRADA VISOKO I BORAČKIH UDRUŽENJA POLAGANJE CVIJEĆA
- UČENJE AŠERA I FATIHE;

10:30 sati GRADSKA GROBLJA VISOKO
- DELEGACIJA GRADA VISOKO I BORAČKIH UDRUŽENJA POLAGANJE CVIJEĆA
- UČENJE NA ŠEHIDSKOM MEZARJU

II

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE VISOKO

11:00-13:00
- OBILAZAK ŠEHIDSKIH MEZARJA NA PODRUČJU MEDŽLISA ISLAMSKE
- ZAJEDNICE VISOKO PO DŽEMATIMA I SATNICAMA - PO PROTOKOLU
- MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE VISOKO I OPŠ I PB VISOKO

III

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE GRAČANICA

11:00
- SPOMEN OBILJEŽJE GRAČANICA
- POLAGANJE CVIJEĆA
- UČENJE FATIHE

11:00-13:00
- OBILAZAK MEZARJA NA PODRUČJU MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE
- GRAČANICA PO DŽEMATIMA I SATNICAMA- PO PROTOKOLU
- MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE GRAČANICA I OPŠ I PB VISOKO