Grad Visoko

07.05.2015

J A V N I P O Z I V za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova „Sjećanje na šehide”

U povodu Dana šehida - drugi dan Ramazanskog Bajrama, Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Visoko, u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca "Visoko '92",  r a s p i s u j e :

                        J A V N I   P O Z I V

Za izbor najuspješnijih  literarnih i likovnih radova „Sjećanje na šehide”,  za učenike osnovnih i srednjih škola općine Visoko, za nagradu u 2015.godini.

 

            1. Teme za literarne radove :

 

                a) za učenike osnovnih škola

                - " Amanaet na šehide",

                - " Ginulo se da bi se živjelo“,

                - " Ratovalo se sa gorčinom, ali časno. "

 

                b) za učenike srednjih škola

                - " U onima koje volimo nalazimo spokoj, a u sebi pravimo mjesto spokoja za one koji nas vole",

                - "Ne diraj tuđe rane, ne možeš ih izliječiti",

                - " Velika srca praštaju."

 

            2. Teme za likovne radove :

           

a)     za učenike osnovnih škola

-  „Ljiljani, ove ruke zlatne, uvijek sijat će”,

- „Tebe Bosno suze ratne grijat će vječno”,

- „ Vrata Bosne nisu pukla”.

 

b)     za učenike srednjih škola

                 - “Samo se iz srca može dotaknuti nebo”,

                 -  “Bosna je ćilimom zastrta”,

                 - “ Bosna je slikarsko platno koje je ispunila priroda, a ukrasila mašta”.

 Iz svake škole na konkurs može biti poslano po 10 najuspješnijih literarnih i likovnih radova. Pregled i izbor najuspješnijih radova vršit će Komisija koju čine profesori i nastavnici  bosanskog jezika i likovne kulture, koji će odabrati po tri najuspješnija literarna rada za osnovnu i tri rada za srednju školu. Na isti način  će biti odabrana  tri najuspješnija likovna rada za osnovnu i tri za srednju školu.

Radove sa prezimenom i imenom učenika, adresom stanovanja, naziv škole koju pohađa i kontak telefon dostaviti na adresu:

Općina Visoko, Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, ulica Alije Izetbegovića br.12 A ili u prostorije Organizacije porodice šehida i poginulih boraca "Visoko '92", ulica Hazima Dedića  br.33, svakim radnim danom od 08-15 sati,

sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova “Sjećanje na šehide “ za učenike osnovnih i srednjih škola općine Visoko,  za nagradu u 2015.godini – ne otvarati“, najkasnije do 12.06.2015.godine.

 

 Kontak telefon: 032/732 538.