Općina Visoko

21.03.2019

Na Siciliji ugrađene moderne dekorativne svjetiljke sa pocinčanim stubovima

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke završila je drugu fazu modernizacije javne rasvjete u Visokom - gradske ulice.

Tom prilikom na Siciliji je ugrađeno 10 dekorativnih svijetiljki sa novim pocinčanim stubovima.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Elvik“ d.o.o. Srebrenik, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „CONSTRUCT PROJEKT“ d.o.o. Zavidovići.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta općine Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 57.533,58 KM sa PDV-om.

Modernizacijom javne rasvjete smanjit će se potrošnja električne energije i troškovi održavanja, eliminirat će se štetne živne svijetiljke, poboljšat će se rasvjetljenost šetališta te smanjiti svjetlosno zagađenje. Ovim projektom planirana  je zamjena svih dotrajalih svjetiljki, te montaža novih.

 

 

Press Općine Visoko