Općina Visoko

20.03.2019

Nabavljeno još 55 metalnih kontejnera za selektivno prikupljanje komunalnog otpada

Sufinansiranjem Projekata iz oblasti zaštite okoline Općini Visoko su odobrena sredstva putem Javnog poziva od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline ZDK za realizaciju projekta nabavke kontejnera za selektivno prikupljanje otpada u iznosu od 30.000 KM.

Putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke proveden je postupak javne nabavke i Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača zaključen je Ugovor sa T&A Auto d.o.o. Visoko u vrijednosti od 36.270,00 KM i isporuci ukupno 55 metalnih kontejnera za selektivno prikupljanje komunalnog otpada.

 

Cilj projekta

Nabavkom kontejnera za selektivno prikupljanje komunalnog otpada na području općine Visoko započinjemo Projekat u smjeru održivog razvoja pravilnog upravljanja otpadom čime ćemo smanjiti količine otpada koji se deponuje na RD Mošćanica,  a s druge strane recikliranjem ćemo dobiti nove proizvode čime ćemo uštediti utroške prirodnih resursa, spriječiti emisije ugljičnog dioksida u atmosferu i time smanjiti zagađenje naše životne sredine, što znači da ćemo postići značajne ekološke i finansijske efekte.

Putem JKP Visoko izvršit će se postavljanje kontejnera na već ranije izrađene zelene otoke u gradu, s ciljem očuvanja i zaštite naše životne sredine.

Otpad bi se razvrstavao na mjestu nastanka prema vrsti materijala u kontejnere namijenjene za papir, plastiku i staklo.

Razvojem potrebne infrastrukture sistema selektivnog prikupljanja komunalnog otpada posebnu pažnju trebamo posvetiti i jačanju ekološke svijesti stanovništva o važnosti, potrebi i načinima selektiranja, edukaciji stanovništva o značaju pravilnog upravljanja otpadom.

Svjesni činjenica da zaštita okoliša nema alternativu, nužno moramo provesti promjene u našem ponašanju ukoliko želimo postići održiv razvoj i budućim naraštajima ostaviti čist okoliš. Moramo se odgovornije odnositi prema okolišu, jer briga za okoliš polazi od nas samih. 

 

 

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Općine Visoko