Općina Visoko

25.03.2019

Napreduju radovi na adaptaciji školskih objekata na području općine Visoko

Radovi koji su započeli u okviru projekta adaptacije školskih objekata na području općine Visoko nastavljeni su i ovih dana. 

Protekle sedmice su okončani radovi na postavljanju nove PVC stolarije u OŠ "Safvet-beg Bašagić.

 

Pored toga, okončani su radovi na montaži radijatora u područnoj školi u Radovlju, kao i na zamjeni portala u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje.

Projekat sanacije krova sportske sale u OŠ "Kulin Ban" Visoko započeo je prije dva dana, nakon čega će uslijediti i zamjena stolarije.

Danas je počela i koverzija grijanja u OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Veliko Čajno, gdje su u proteklom periodu okončane aktivnosti na ugradnji novih portala na sportskoj sali.

U OŠ "Alija Nametak" Buci napreduju radovi na sanaciji sanitarnog čvora. Nakon postavljanja keramičkih pločica pristupit će se radovima na ugradnji elemenata.

Bitno je spomenuti kako su navedeni projekti od izuzetne važnosti za nastavno osoblje i učenike, jer će im omogućiti nesmetano obavljanje svakodnevne aktivnosti.

 

 

Press Općine Visoko