Općina Visoko

20.03.2019

Nastavljena modernizacija javne rasvjete na kružnom toku

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke nastavila je realizaciju projekta Izgradnja javne rasvjete kružni tok - most Podvanj.

Danas je ugrađena i dekorativna svjetiljka sa grbom Općine Visoko koji će dodatno krasiti ovaj dio grada.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Elvik“ d.o.o. Srebrenik, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „CONSTRUCT PROJEKT“ d.o.o. Zavidovići.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta općine Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 24.963,12 KM sa PDV-om.

Rok izvođenja radova je 40 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. 

 

 

 

Press Općine Visoko