Općina Visoko

20.03.2019

Održana završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” - Visoko

Općinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici održanoj 31.10.2018. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-I” - Visoko  i Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” - Visoko, za koje je bila otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, a nosilac izrade “Projekt” a.d. Banja Luka.

Danas, sa početkom u 12 sati u Velikoj sali Općine Visoko održala se završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” - Visoko.          

Vlasnici zemljišta u obuhvatu Plana,  zainteresovani građani i privrednici imali su priliku da prisustvuju završnoj javnoj raspravi, izraze svoje mišljenje, te daju prijedloge, primjedbe i sugestije.

 

 

 

Press Općine Visoko