Općina Visoko

15.03.2019

Okončani radovi na zamjeni stolarije na sportskoj sali OŠ "Safvet - beg Bašagić

U okviru projekta adaptacije školskih objekata na području općine Visoko protekle sedmice započeli su radovi na zamjeni stolarije u OŠ "Safvet-beg Bašagić".

Radovi su okončani jučer, a učenici i nastavnici sada imaju kvalitetnu PVC stolariju otpornu na vremenske uslove i sunčevu svjetlost sa ključnom ulogom u promicanju energetske učinkovitosti i toplinske izolacije koja štedi energiju.

 

Press Općine Visoko