Grad Visoko

31.03.2020

VISOČKA PIJACA POČINJE SA RADOM U SRIJEDU

Predstavnici Službe za privredu i Službe za inspekcijske poslove Grada Visoko, dana 30.03.2020. godine održali su kratki sastanak sa predstavnicima privrednog društva “Sebilj” Visoko, kome su povjereni poslovi upravljanja pijacom u gradu Visoko.

Kao što je poznato Naredbama Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite naređeno je obustavljanje rada zatvorenih pijaca, tržnica, ali je dozvoljen rad otvorenih pijaca uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.

Rad otvorene pijace i tržnice u Visokom obustavljen je prije dvije sedmice.

U cilju početka rada otvorene pijace u Visokom na sastanku je utvrđeno i dogovoreno slijedeće;

- Otvorena pijaca u Visokom će početi sa radom od 01.04.2020 godine

- Pijaca će raditi u dane : ponedeljak,utorak,srijeda,četvrtak i petak u terminu od 08 do 12 časova

- Na pijaci će se prodavati isključivo poljoprivredni proizvodi

- Na otvorenoj pijaci dnevno će raditi 10 poljoprivrednih proizvođača, a raspored zainteresiranih proizvođača- prodavaca će sačiniti zaposlenici privrednog društva “Sebilj”

- Svi proizvođači- prodavci moraju imati potrebnu opremu /zaštitna maska, rukavice/

- U cilju obezbjeđenja potrebne distance, dogovoren je raspored stolova –pultova između poljoprivrednih proizvođača i poljoprivrednih proizvođača i kupaca

Ovim putem obavještavamo građanstvo o početku rada otvorene pijace, načinom rada iste uz apel građanima da i dalje poštuju sve naredbe i preporuke vezane za poštivanje socijalne distance i zabrane okupljanja većeg broja ljudi na javnim mjestima.