Općina Visoko

14.11.2017

SERVISNE INFORMACIJE ZA UTORAK, 14.11.2017.

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati.

Pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:

 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Godišnji odmor

Sulejmana Smajlović

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

Bolovanje

Alma Ahmić

Nahida Fejzić

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Bolovanje

Azra Mašić

Lejla Husić

Leila Omerbegović

 

Služba civilne zaštite

Bolovanje

Ešref Fejzić