Grad Visoko

07.11.2018

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI NEKATEGORISANOG PUTA U NASELJU KRIŽ

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke počinje sa realizacijom još jednog značajnog projekta na izgradnji nakategorisanog puta u naselju Križ. Tokom izvođenja ovih radova planira se asfaltiranje dva kraka, prvi krak dužine 270,00 m i drugi krak dužine 530,00 m.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač izabran je konzorcij „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će firma „Construct projekt“ d.o.o. Zavidovići, dok će laboratorijska ispitivanja vršiti firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo. Tokom izvođenja radova stručnu kontrolu će vršiti i ovlašteni predstavnici Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova.

Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 70.128,91 KM sa PDV-om, a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

 

 

Press Općine Visoko