Grad Visoko

07.11.2018

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “CENTAR 3-I”

Svim zainteresovanim građanima općine Visoko,  javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

 

JAVNU RASPRAVU

O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “CENTAR 3-I” - VISOKO

                                                                              

Općinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici održanoj 31.10.2018. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-I” - Visoko  i Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” - Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, a nosilac izrade “Projekt” a.d. Banja Luka.

Uvid u tekstualni i grafički  dio nacrta Regulacionog plana “Centar 3-I” - Visoko moguće je izvršiti u šalter sali Općine Visoko – Centar za dozvole, kao i na web stranici Općine Visoko  (www.visoko.gov.ba).

 

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

 

Kontakt osobe su Mirela Zukić, Emir Bukurević i Suad Efendira.

 

Prilozi:

- Odluka o provođenju regulacionog plana

- Odluka o usvajanju regulacionog plana

 

  

 

Press Općine Visoko