Grad Visoko

09.11.2018

U TOKU RADOVI NA SANACIJI UDARNIH RUPA U NASELJU UPOVAC - MZ DOBRINJE

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke podržala je inicijativu Savjeta MZ Dobrinje za sanaciju udarnih rupa u naselju Upovac.

Savjet mjesne zajednice je uputio zahtjev nadležnoj općinskoj Službi, a radovi na rekonstrukciji oštećenih dijelova puta je u toku.

Općina Visoko je sufinansirala projekat sanacije udarnih rupa kako bi mještani ovog naselja što spremnije dočekali nadolazeću zimu.

U okviru planiranih radova izvršit će se se asfaltiranje oko 400 m2 oštećenog dijela saobraćajnice. Nakon toga će se pristupiti radovima na izgradnji kanala za koncentrisanje oborinske odvodnje.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Općine Visoko će u narednom periodu započeti i radove na izgradnji javne rasvjete, a koji su planirani Programom kapitalnih ulaganja iz Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu.

 

 

Press Općine Visoko